Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż cały czas trwa nabór do projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne,

- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

- warsztaty dla rodziców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i zapraszamy do siedziby biura projektu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Osoby do kontaktu:

Dagmara Skorska oraz Beata Jurkiewicz tel. 784 301 266.