Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż od 1 lipca 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programu „Dobry Start” dla wychowanków pieczy zastępczej rozpatrywane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie zapytania należy kierować do powyższej instytucji.