• spotkanie informacyjne w ramach Inicjuj z FIO 3.0

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach Inicjuj z FIO 3.0.

https://tlok.pl/1374/spotkania-informacyjne-inicjuj-z-fio-30

Możliwość zdobycia grantu w wysokości 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 nauczysz się:

 • Jak napisać projekt
 • Jak wypełnić wniosek w generatorze
 • Jak zrealizować projekt
 • Jak rozliczyć projekt
 • Jak się sprawozdawać

W ramach Inicjuj z FIO 2.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 • na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 • sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 • opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 • adaptację lokalu.

DLA KOGO:

 • Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy
 • Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
 • Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053

e-mail: fio3@tlok.pl

W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Projekt Inicjuj z FIO 3.0 jest współfinansowany przez Narodowych Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.