Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczeji zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOF Torunia”

W dniu 18 czerwca 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Danuta Malecka zostali zaproszeni na uroczyste podpisanie porozumienia do Centrum Kulturalno  – Kongresowego Jordanki w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyło 36 samorządów powiatowych i gminnych. Każdy z samorządów uczestniczący w spotkaniu podjął wcześniej uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy przy tworzeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOF). Jest to kontynuacja wynikająca z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030  roku (Strategia Przyśpieszenia 2030+). Jednym z założeń Strategii jest wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych, będących podstawą do kształtowania współpracy, realizowanej w ramach partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Współpraca samorządów w ramach tej struktury zmierza do integracji społeczno-gospodarczej i zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów.

(AP)

  • Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia
  • MOF Torunia
  • MOF Torunia