W dniu 19 czerwca 2021 r. miało miejsce przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrockach (Powiat Golubsko-Dobrzyński), W uroczystości uczestniczyła Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka.

Zakupu dokonano w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu pn. ,,Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 763 tysięcy złotych, z czego 75% tej kwoty pokryło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a pozostałą kwotę w wysokości niespełna 200 tysięcy złotych zabezpieczyła Gmina Golub-Dobrzyń.

 

(AP)

  • UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
  • UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
  • UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ