Treść strony: Mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA VI/2021

Mikrogranty OWES TŁOK 2021

Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA VI/2021


Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej z terenu subregionu 3 tj. powiatu brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, M. Grudziądz, rypińskiego, świeckiego i wąbrzeskiego 


Nabór trwa od 21.06.2021 do 12.07.2021 r.

Grupy nieformalne zainteresowane złożeniem stowarzyszenia lub fundacji w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.
Edukatorzy OWES TŁOK pracują zdalnie konsultując wnioski elektronicznie i telefonicznie
Email: biuro@owies.eu
Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty
(KT)