Komunikat Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu przywraca bezpośrednio sposób obsługi klienta

KOMUNIKAT

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZYWRACA
BEZPOŚREDNI SPOSÓB OBSŁUGI KLIENTÓW.


Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu przywraca bezpośredni sposób obsługi klientów. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można nadal załatwić przez Internet, telefon i pocztą tradycyjną. Zachęcamy do korzystania z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zakładka „załatw sprawę”  https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4962,zalatw-sprawe


Prosimy Państwa, aby podczas wizyt w naszym urzędzie przestrzegać zasady zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowanie bezpiecznego odstępu:                

1. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.                                                                                                           2. W czasie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego czynne będzie jedno wejście na korytarz główny (od strony bankomatu), gdzie znajduje się miejsce ze środkiem do dezynfekcji rąk.
3. Na korytarzu głównym jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 interesantów zobowiązanych do zachowania odpowiedniej odległości od siebie.
4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć założoną maseczkę zasłaniającą  usta i nos.
6. Dla usprawnienia obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa,  zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego,  w dalszym ciągu zachęca się interesantów do załatwiania w jak najszerszym zakresie swoich spraw listownie, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
7. Pisemne wnioski i podania (zawierające numer telefonu kontaktowego) interesanci mogą w dalszym ciągu składać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym (od strony bankomatu).
8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie spowoduje gromadzenia się osób.
9. Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń.  

 

NUMERY TELEFONÓW DO STAROSTWA POWIATOWEGO


STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU:
powiat@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl tel. 56 683 53 80-81 wew.111

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG:
komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl tel. 56 683 53 80-81 wew. 58

WYDZIAŁ FINANSOWY:
z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 32

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 171-172

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 110

WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA:
oswiata@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 112

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 131

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 47

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY:
r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 95

BIURO INFORMATYKI, BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
kryzys@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 81

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ:
podgik@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 191

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
ul. Dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń,
pzon@golub-dobrzyn.com.pl,  tel. 56 683 45 29

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura , a także na stronie BIP pod adresem  https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny

                                                                                                                                                                                                            /-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński