Zasady obsługi interesantów

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW 

W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG 

STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

od dnia 7 czerwca 2021 roku

Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw  należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej: bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.

2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału.

3. UWAGA - nadal obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę. Jedno stanowisko umawia z tygodniowym wyprzedzeniem, pozostałe stanowiska na dzień bieżący. 

4. Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:
1) rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów – nr bezpośredni 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,
2) odbiór dowodów rejestracyjnych stałych, wpis adnotacji GAZ, HAK, VAT – nr bezpośredni 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,
3) prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – nr bezpośredni 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa 56 683 53 80.

5. Prosimy dzwonić od godz. 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut przed wyznaczoną godziną.

6. Aktualna pozostaje również możliwość składa wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Poczta wkładana do skrzynki podawczej jest odbierana każdego dnia po godzinie 15.00.  Po weryfikacji dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie z klientami i ustalają dzień oraz godzinę odbioru.

7. Ponadto w pomieszczeniu biurowym może przebywać jednocześnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. 
W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu oraz 1 osoba składająca dokumenty do skrzynki podawczej.

8. Przypominamy również o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy także uwagę na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

 

 

                                                                                                                                                                                                             /-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński