Podziękowania za złożone życzenia

W imieniu pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu dziękujemy za pamięć i złożone życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.