Treść strony: Turniej Sprawności Ruchowej "Pragnę zwyciężyć"

Turniej Sprawności Ruchowej "Pragnę zwyciężyć"

  W dniu 27 maja 2021 r. Wicestarosta Danuta Malecka jako przedstawicielka władz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu dokonała uroczystego otwarcia oraz wręczyła nagrody podczas Turnieju Sprawności Ruchowej ,,Pragnę zwyciężyć”, na boisku orlik umiejscowionym 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.
   Impreza zorganizowana była dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przez Klub Olimpiad Specjalnych ,,Młode Wilki” Golub-Dobrzyń oraz Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
   Wydarzenie dofinansowane przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyński przyznaną dotacją w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 • zdjęcie nr 1
 • zdjęcie nr 2
 • zdjęcie nr 3
 • zdjęcie nr 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjęcie nr 6
 • zdjęcie nr 7
 • zdjęcie nr 8
 • zdjęcie nr 9
 • zdjęcie nr 10
 • zdjęcie nr 11
 • zdjęcie nr 12