Podpisanie umowy z Toruńskim Klubem Kolarskim ,,Pacific" Toruń

   W dniu 17 maja br. pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, a Toruńskim Klubem Kolarskim ,,Pacific” Toruń została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pn. II Międzynarodowy Wyścig Kolarski Elity Kobiet ,,Śladami Królewny Anny Wazówny”. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przeznaczył na realizację ww. zadania kwotę 5.000,00 zł.

   Z ramienia Zarządu Powiatu umowę podpisali Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Skarbnik Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zbiegniew Szyjkowski, natomiast w imieniu Toruńskiego Klubu Kolarskiego ,,Pacific” Toruń Prezes Zarządu Jarosław Szczepanowski oraz Wiceprezes Leszek Szyszkowski. Kobiecy wyścig kolarski odbędzie się w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2021 r.