Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Od 1 maja 2004 roku, na mocy traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 roku, Polska została oficjalnym członkiem Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej to niebieskie tło, na którym znajduje się okrąg ze złotych gwiazd. Hymnem europejskim jest „Oda do radości” kompozytora Ludwiga van Beethovena.

Członkowstwo w Unii Europejskiej zapewnia zrównoważony rozwój oraz postęp społeczny, gospodarczy i ekonomiczny. Wszelkie podejmowane działania są nakierowane na wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów czy też polepszenia standardów życia.

Powiat Golubsko-Dobrzyński uczestniczy w projektach unijnych by zwiększyć rozwój lokalny w różnych dziedzinach i obszarach, co prowadzi do konkurencyjności między regionami oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

  • Dzień Unii Europejskiej