Dnia 5 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski wraz z Wiceprezesem firmy ZDB Rogowo Mariuszem Wilczyńskim podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km - łączna długość remontu 5,803 km".

W drodze przetargu wykonawcą robót została wybrana Firma: Zakład Drogowo Budowlany ROGOWO Sp. z o.o. spółka komandytowa.

Całkowita wartość zadania (stosownie ze złożonym wnioskiem) wynosi 4 015 323,11 zł, przyznana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 2 007 661,00 zł. (50%).

Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana do 30.09.2021 roku.

  • PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI POWIATOWEJ GAŁCZEWKO - NOWA WIEŚ - GOLUB-DOBRZYŃ
    PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI POWIATOWEJ GAŁCZEWKO - NOWA WIEŚ - GOLUB-DOBRZYŃ
  • PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI POWIATOWEJ GAŁCZEWKO - NOWA WIEŚ - GOLUB-DOBRZYŃ
    PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI POWIATOWEJ GAŁCZEWKO - NOWA WIEŚ - GOLUB-DOBRZYŃ