Zagrożenie grypą ptaków w miejscowości Pląchoty

W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 kwietnia 2021 roku siódmego ogniska grypy ptaków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego miejscowość Pląchoty znalazła się w obszarze zagrożonym grypą ptaków.

Na obszarze tym obowiązują nakazy i zakazy wprowadzone rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko – dobrzyńskiego w tym m.in:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem i dzikim ptactwem,
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 • czyszczenie, odkażanie i stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego w zakresie sprzętów, budynków, środków transportu, pasz, ściółki i osób,
 • nakaz prowadzenia wykazu osób wchodzących i wychodzących z gospodarstwa przez posiadacza ptaków,
 • przechowywanie ściółki i pasz przeznaczonych dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności,
 • zakaz przemieszczania drobiu i produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso itp.),zakaz wyprowadzania i wprowadzania do
 • gospodarstwa drobiu lub innych ptaków,
 • zakaz wywożenia i rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,
 • zakaz wypuszczania ptactwa łownego i organizowania polowań,
 • zakaz organizowania targów i wystaw.

Więcej informacji w Rozporządzeniu Nr 13/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 13/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko-dobrzyńskiego

 • Zagrożenie grypą ptaków - zdjęcie nr 1
  Zagrożenie grypą ptaków - zdjęcie nr 1
 • Zagrożenie grypą ptaków - zdjęcie nr 2
  Zagrożenie grypą ptaków - zdjęcie nr 2