Treść strony: Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

Uprzejmie informujemy, że Powiat Golubsko-Dobrzyński poszukuje kandydata na funkcję Powiatowego Koordynatora Sportu.

Charakter zatrudnienia: umowa zlecenie.

Funkcję koordynatora sportu może pełnić osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykształcenie wyższe z kierunkiem wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnieniami trenera lub instruktora.

Do zadań Powiatowego Koordynatora Sportu należy m. in:

  • organizacja imprez, zawodów, turniejów oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy;
  • stała współpraca ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy;
  • współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie organizacji sportu w trakcie roku szkolnego w godzinach dopołudniowych, a także w okresach wolnych od nauki;
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie: rozliczania sędziów i pracowników obsługujących zawody sportowe, rozliczanie faktur, prowadzenie dokumentacji zawodów, w tym protokoły, listy obecności, wyniki zawodów;
  • organizacja wyjazdów na zawody sportowe wyższego szczebla;
  • znajomość przepisów, w tym ustawy o sporcie i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
  • opracowanie kalendarza imprez sportowych na dany rok szkolny;
  • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska;
  • zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz lokalnych stowarzyszeń sportowych poprzez inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport;
  • wyłanianie młodzieży uzdolnionej sportowo.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Powiatowego Koordynatora Sportu Szkolnego prosimy o kontakt telefoniczny: 56 683 53 80/81 wew. 111 lub na adres e-mail: k.topolewski@golub-dobrzyn.com.pl, w terminie do 14 maja 2021 r.