Treść strony: Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

POWIATOWY KOORDYNATOR SPORTU SZKOLNEGO

Uprzejmie informujemy, że Powiat Golubsko-Dobrzyński poszukuje kandydata na funkcję Powiatowego Koordynatora Sportu.
Charakter zatrudnienia: umowa zlecenie.
Funkcję koordynatora sportu może pełnić osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykształcenie wyższe z kierunkiem wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnieniami trenera lub instruktora.
Do zadań Powiatowego Koordynatora Sportu należy m. in:
- organizacja imprez, zawodów, turniejów oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy;
- stała współpraca ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy;
- współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie organizacji sportu w trakcie roku szkolnego w godzinach dopołudniowych, a także w okresach wolnych od nauki;
- prowadzenie dokumentacji w zakresie: rozliczania sędziów i pracowników obsługujących zawody sportowe, rozliczanie faktur, prowadzenie dokumentacji zawodów, w tym protokoły, listy obecności, wyniki zawodów;
- organizacja wyjazdów na zawody sportowe wyższego szczebla;
- znajomość przepisów, w tym ustawy o sporcie i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
- opracowanie kalendarza imprez sportowych na dany rok szkolny;
- pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska;
- zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz lokalnych stowarzyszeń sportowych poprzez inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport;
- wyłanianie młodzieży uzdolnionej sportowo.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Powiatowego Koordynatora Sportu Szkolnego prosimy o kontakt telefoniczny: 56 683 53 80/81 wew. 111 lub na adres e-mail: k.topolewski@golub-dobrzyn.com.pl, w terminie do 14 maja 2021 r.

baner toplayer
Skrócony czas pracy