Treść strony: Mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA IV/2021

NABÓR NA MIKROGRANTY EDYCJA IV/2021

Nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA IV/2021


Trwa nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub
gospodarczej.

Nabór trwa do 17.05.2021 r.

Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich
celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej
działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej)
mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.

Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych
zarejestrowaniem organizacji.

Zapraszamy również na webinar 06.05.2021 o 14.00.

https://osrodektlok120.clickmeeting.com/jak-zdobyc-srodki-na-dzialania-odplatne-w-twojej-organizacji-pozarzadowej-/register?_ga=2.154254846.779476975.1619522502-1009042110.16195225011


Edukatorzy pracują zdalnie konsultując wnioski elektronicznie i
telefonicznie.

Email: biuro@owies.eu

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty