XXXVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 28 kwietnia br. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez pełnego udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 3 uchwały, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Uchwałami m.in. wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021, przyjęto sprawozdanie z działalności w minionym roku Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wyrażono zgodę na udział samorządu w projekcie „Szkolimy się na zawodowców”, skierowanym do uczniów szkół zawodowych naszego powiatu.   

Transmisja z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

 

(KK)

  • 37 Sesja Rady Powiatu
  • 37 Sesja Rady Powiatu
  • 37 Sesja Rady Powiatu
  • 37 Sesja Rady Powiatu
  • 37 Sesja Rady Powiatu
  • 37 Sesja Rady Powiatu
baner toplayer
Skrócony czas pracy