• PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH_1

Punkt Szczepień Powszechnych także w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

W związku z deklarowanym przez Rząd zwiększeniem dostaw szczepionek przeciw COVID-19, Powiat Golubsko-Dobrzyński z końcem marca 2021 roku zgłosił Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu gotowość do utworzenia dwóch punktów szczepień powszechnych.  Dzięki podjętej współpracy z samorządami, Powiat wystąpił z propozycją utworzenia punktu szczepień w Golubiu-Dobrzyniu oraz Kowalewie Pomorskim.

Spośród 49 propozycji przedłożonych przez samorządy powiatowe z województwa kujawsko-pomorskiego do akceptacji Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodę na utworzenie uzyskało 27 punktów, wśród których znalazł się Punkt Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu, który zlokalizowany został w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sosnowej 2A i będą mogli się w nim zaszczepić wszyscy chętni mieszkańcy naszego Powiatu.  

Pomimo dużego zaangażowania Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Jacka Żurawskiego oraz lek. med. Katarzyny Kurkowskiej Narodowy Fundusz Zdrowia nie zaakceptował punktu szczepień w Kowalewie Pomorskim.

Utworzenie punktu szczepień w Golubiu-Dobrzyniu było możliwe dzięki deklaracji obsługi szczepień przez „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Dlatego też pragniemy podziękować Prezesowi Szpitala Michałowi Kamińskiemu, koordynatorowi medycznemu szczepień lek. med. Zbigniewowi Mężykowskiemu, a także personelowi medycznemu za podjęcie tak odpowiedzialnego wyzwania.

Należy podkreślić również bardzo dobrą współpracę z Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim i Wiceburmistrz Różą Kopaczewską przy organizacji i udostępnieniu miejsca na punkt szczepień oraz pomoc w technicznym zabezpieczeniu tego działania. Podziękowania kierujemy także do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Marka Ryłowicza w związku z deklaracją podjęcia współpracy w zakresie skompletowania personelu administracyjnego oraz  technicznego.

Za koordynację zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim odpowiedzialna jest Agnieszka Malon – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Niebawem rozpoczną się prace nad adaptacją obiektu hali na rzecz utworzenia punktu szczepień. Niezbędne będzie odpowiednie zaaranżowanie miejsca, jego wyposażenie w odpowiedni sprzęt, a także zapewnienie personelu medycznego i administracyjnego do pracy. Start Punktów Szczepień Powszechnych w całym kraju planuje się na początek maja br.

O szczegółach dotyczących szczepień będziemy informowali Państwa na bieżąco.