Wizyta Pani Minister Anny Gembickiej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim!

W dniu 12 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego Danuty Maleckiej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panią Anną Gembicką.

Samorządowcy wraz z Panią Minister złożyli wizytę w ,,Szpitalu Powiatowym” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie omówione zostały najpilniejsze potrzeby inwestycyjne oraz bieżąca sytuacja szpitala. Następnie zwiedzono budynek po dawnym sądzie w Kowalewie Pomorskim (1914 r.), który zostanie zmodernizowany na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dzięki zaangażowaniu Pani Minister, powiat pozyskał środki na roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie z naboru na ochronę zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wizytowano również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie Pani Minister Anna Gembicka, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka wspólnie z Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim i Kierownikiem OSiRu Krzysztofem Ośką rozmawiali o inwestycjach i potrzebach rozwoju OSiRu.

  • zdjęcie nr 1
  • zdjęcie nr 2
  • zdjęcie nr 3
  • zdjęcie nr 4
  • zdjęcie nr 5