W ramach projektu  „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu realizują kolejne kursy, które pozwolą im na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się, szczególnie wśród dziewcząt, kursy stylizacji rzęs oraz paznokci metodą żelową, akrylową i hybrydową. Mogły wziąć w nich udział uczennice kształcące się w zawodach fryzjer oraz technik reklamy. „Kursy są intensywne, ale bardzo ciekawe. Najbardziej podoba mi się to, że zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny. Dzięki temu czuję się dobrze przygotowana do pracy” – opowiada jedna z uczestniczek zajęć.

Z kolei uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia biorą udział w kursie obsługi wózków widłowych. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na praktykę i intensywną naukę na placu manewrowym. „Myślę, że dzięki ukończeniu tego kursu łatwiej będzie mi znaleźć pracę. Obecnie operatorzy wózków widłowych mogą liczyć na zatrudnienie w wielu branżach, co wiąże się z  atrakcyjnym wynagrodzeniem” – relacjonuje uczestnik kursu.

Uczniowie naszej szkoły biorą także udział w kursach prawa jazdy kategorii B. Z uwagi na pandemię wszystkie zajęcia odbywają się w niewielkich, kilkuosobowych grupach z  zachowaniem ostrego reżimu sanitarnego.

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”  są bezpłatne, a uczniowie zyskują niepowtarzalną szansę na zdobycie kwalifikacji i umiejętności, które z pewnością zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy” – podsumowuje dyrektor szkoły, Agnieszka Brzostowska. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

  • rzęsy
  • wózki