XXXVI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 31 marca br. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez pełnego udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Oprócz radnych w sesji uczestniczyli jedynie przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, czyli emerytowany (od 01.02.2021r.) komendant Paweł Warlikowski oraz powołany na to stanowisko komendant Witold Juszczak. Przewodniczący Rady Powiaty Andrzej Grabowski, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz wszyscy radni odchodzącemu komendantowi życzyli zasłużonego wypoczynku, zaś jego następcy sukcesów w życiu zawodowym i satysfakcji z podejmowanych decyzji. Podkreślali bardzo dobrą, wieloletnią współpracę ze strażakami i zapewniali o chęci jej kontynuacji. Do życzeń i gratulacji dołączono kwiaty, a emerytowany komendant otrzymał dodatkowo wymarzony rower. Z racji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy nie zabrakło również wspólnych życzeń zdrowia, rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole oraz spokoju i bezpiecznego świętowania. W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 8 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
Uchwałami m.in. wprowadzono zmiany w budżecie na rok 2021, w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2040 oraz w poddziale środków jakimi dysponuje Powiat z PFRON-u. Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności w minionym roku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu i wyrażono zgodę na zmianę lokalizacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz na sprzedaż nieruchomości należących do Powiatu. Uchwałą przyjęto do realizacji na rok 2021 Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu dostępna jest pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/media/833/14686_0e0366e0fe494b.mp4

  • zdjęcie nr 1
  • zdjęcie nr 2
  • zdjęcie nr 3
  • zdjęcie nr 4
  • zdjęcie nr 5
  • zdjęcie nr 6
  • zdjęcie nr 7
  • zdjęcie nr 8
  • zdjęcie nr 9
  • zdjęcie nr 10