XXXV sesja Rady Powiatu

Kolejna, XXXV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 24 lutego br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 7 uchwał, na mocy których m.in. dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, wyrazili zgodę na likwidację kierunków kształcenia w placówkach oświatowych, na które nie ma chętnych uczniów, dokonali podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wyrazili zgodę na ustawienie przystanków autobusowych przy drodze powiatowej we wsi Szafarnia (gmina Radomin).   

Transmisja z obrad sesji tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/index.php/pl/

Podjęte na XXXV sesji uchwały tutaj:

http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 • XXXV Sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 1
  XXXV Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 1
 • XXXV Sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 2
  XXXV Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 2
 • XXXV Sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 3
  XXXV Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 3
 • XXXV Sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 4
  XXXV Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 4
 • XXXV Sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 5
  XXXV Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 5
 • XXXV Sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 6
  XXXV Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 6