Umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego podpisana!

W dniu 12 lutego br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Powiat na realizację inwestycji uzyskał wsparcie w wysokości 2 779 855,13 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.

Złożony przez Powiat wniosek o dofinansowanie budowy Centrum jest pierwszym wnioskiem w województwie kujawsko-pomorskim, który uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a co za tym idzie uzyskał wsparcie finansowe. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 3,5 mln zł.

Nowa placówka powstanie przy ul. Dr J. G. Koppa 1 na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i będzie zapewniała usługi wsparcia w formie całodobowej dla 14 mieszkańców powiatu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Obiekt zostanie wyposażony zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością w oparciu o standardy i wytyczne określone w ogłoszonym programie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu to lipiec/sierpień 2022 r., natomiast uruchomienia Centrum wrzesień 2022 r.