• Tablica informacyjna

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu dofinansowana  ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

 

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Dr J. G. Koppa 1. Obiekt zostane zlokalizowany z sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, przychodni specjalistycznych, oraz innych ośrodków świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Centrum będzie zapewniało usługi wsparcia w formie całodobowej dla 14 mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warunki, w których funkcjonować będą pensjonariusze będą zbliżone do domowych, zapewniające możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania.

Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (brak podjazdów dla niepełnosprawnych , pobliski teren  należy tak zniwelować aby uniknąć konieczności robienia schodów oraz pochylni). W budynku znajdować się  będą meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, instalacje i urządzenia , pochwyty , ewentualne podnośniki i instalacja przyzywowa oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych monitoring, gwarantujący dodatkowo bezpieczeństwo użytkowników.

Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na nowo oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców ogrodzony.

Planowany termin uruchomienia Centrum to IV kwartał 2022 r.


AKTUALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

 • Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego!

  Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego!

  2022.08.18

  Miło nam poinformować, iż na podstawie złożonego wniosku Powiat Golubsko-Dobrzyński uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 211 050,00 zł na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem nowo powstającej placówki - Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Informacja w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Modułu II – Funkcjonowanie Centrum pojawiła się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

  Budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu jest realizowana w ramach Resortowego Programu Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne” ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na budowę, wyposażenie i obsługę zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 779 855,13 zł, natomiast na bieżące funkcjonowanie jednostki do końca 2022 roku kwotę 211 050,00 zł.

 • Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu

  Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu

  2022.04.22

  Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w dniu 20 kwietnia 2022 r. powiat golubsko-dobrzyński odwiedziła Pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Pan Paweł Klamka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

  Zaproszeni goście brali udział w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Inwestycja dofinansowana została w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dzięki realizacji tej inwestycji Powiat Golubsko-Dobrzyński zapewni osobom z niepełnosprawnościami miejsce do niezależnego, samodzielnego oraz godnego funkcjonowania przy jednoczesnym wsparciu potrzeb zdrowotnych oraz pielęgnacyjnych.

 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

  Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

  2021.12.01

  W dniu 18 listopada br. na terenie budowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się pierwsza rada budowy z udziałem Kierownika Budoy, Inspektorów Nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach Starosty Franciszka Gutowskiego, Wicestarosty Danuty Maleckiej oraz pracowników Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

  Podczas sptokania Kierownik omówił stan zaawansowania wykonanych robót oraz wyjaśnił z Inspektorami wynikłe podczas prowadzonych prac nieścisłości.

  Materiał filmowy z rady budowy można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Mapn0XHN8H0

 • Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  2021.09.17

  W dniu 7 września br. przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego przekazali Wykonawcy prac firmie SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. plac budowy dla realizacji inwestycji pn. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.

  Zgodnie z podpisaną umową budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać ukończony w terminie 12 miesięcy od jej zawarcia tj. do początku września 2022 r. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

 • Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  2021.09.16

  Dnia 1 września br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Golubiu-Dobrzyniu ”.

  Wykonawcą robót jest firma SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. z Lipna.

  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, zgodnie z podpisaną umową, powstanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy a całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

  Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.

 • Umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego podpisana!

  Umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego podpisana!

  2021.02.22

  W dniu 12 lutego br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Powiat na realizację inwestycji uzyskał wsparcie w wysokości 2 779 855,13 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.