• TABLICA

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu dofinansowana  ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

 

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Dr J. G. Koppa 1. Obiekt zostane zlokalizowany z sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, przychodni specjalistycznych, oraz innych ośrodków świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Centrum będzie zapewniało usługi wsparcia w formie całodobowej dla 14 mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warunki, w których funkcjonować będą pensjonariusze będą zbliżone do domowych, zapewniające możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania.

Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (brak podjazdów dla niepełnosprawnych , pobliski teren  należy tak zniwelować aby uniknąć konieczności robienia schodów oraz pochylni). W budynku znajdować się  będą meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, instalacje i urządzenia , pochwyty , ewentualne podnośniki i instalacja przyzywowa oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych monitoring, gwarantujący dodatkowo bezpieczeństwo użytkowników.

Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na nowo oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców ogrodzony.

Planowany termin uruchomienia Centrum to IV kwartał 2022 r.


AKTUALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

  • Umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego podpisana!

    Umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego podpisana!

    2021.02.22

    W dniu 12 lutego br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Powiat na realizację inwestycji uzyskał wsparcie w wysokości 2 779 855,13 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.