Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA II/2021

Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 15.03.2021. r.

Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej 
działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.

Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych zarejestrowaniem organizacji.

Zapraszamy również do obejrzenia webinaru jak zdobyć środki na działania odpłatne w twojej organizacji pozarządowej?
 
https://www.youtube.com/watch?v=_VdHANoe84I&fbclid=IwAR1rwzIpa64-YvHryQY5VaiBoxMdyIeRNC9YYXQzTCfjb-oNA4pkJYbZp6k

Edukatorzy OWES TLOK pracują zdalnie konsultując wnioski elektronicznie i telefonicznie.

Email: biuro@owies.eu 

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty