Rusza projekt Erasmus+ w kowalewskiej szkole

W Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim trwa rekrutacja uczniów na praktyki zawodowe w Hiszpanii. W pierwszej turze projektu weźmie udział dwudziestopięcioosobowa grupa uczniów technikum logistycznego, mechatronicznego oraz żywienia i usług gastronomicznych. Rekrutacja następnej – trzydziestoosobowej grupy – ruszy jesienią. Zagraniczne praktyki będą realizowane w ramach projektu ERASMUS+ pn. „Młody Praktyk w Europie=Sukces w Zawodzie”.

Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu autorki projektu Agnieszki Szymańskiej, w kowalewskim Zespole Szkół zrealizowany zostanie już drugi erasmusowki projekt. Tym razem szkoła otrzyma na jego przeprowadzenie ponad 145 tys. euro dofinansowania.

- Pierwotnie planowaliśmy rozpoczęcie programu na jesień ubiegłego roku. Jednak z powodu panującej pandemii nie mogło ono dojść do skutku – mówi dyrektor szkoły Bogdan Oskwarek. - Nauczyciele i uczniowie mają mimo wszystko nadzieję, że za kilka miesięcy sytuacja epidemiologiczna stanie się na tyle stabilna, iż  pozwoli na realizację projektu – dodaje dyrektor Oskwarek.

Jeden z warunków uczestnictwa zakładał, że do rekrutacji mogli przystąpić uczniowie klas drugich, trzecich lub czwartych technikum, którzy w dniu wyjazdu będą pełnoletni. Wypełnianie formalności zgłoszeniowych dla zainteresowanych udziałem w projekcie uczniów rozpoczęło się pod koniec stycznia. Z kolei na początku lutego odbyło się spotkanie informacyjne online dla rodziców uczniów.

- Wyjazd na czterotygodniową praktykę zawodową w Sewilli planujemy zrealizować na przełomie września i października 2021 roku – mówi Agnieszka Szymańska, autorka i koordynatorka projektu. - Mamy 25 miejsc w tej turze. W kolejnym terminie do Hiszpanii wyjedzie jeszcze 30 osób – dodaje. Jak podkreśla Agnieszka Szymańska, udział w projekcie jest wielką szansą dla wszystkich uczestników. - Przed wyjazdem uczniowie odbędą przygotowanie językowe, obejmujące głównie język angielski, ale poznają też podstawy języka hiszpańskiego. Uczestnicy otrzymają dostęp do specjalnej platformy internetowej, na której będą mogli pracować nad doskonaleniem znajomości języka we własnym tempie, o dowolnie wybranej porze – wyjaśnia anglistka.

Nad całością projektu czuwa koordynator, zaś w trakcie wyjazdu uczniami będzie się opiekować dwóch nauczycieli ze szkoły. Jak informuje Agnieszka Szymańska, całość kosztów, tj. przelot, zakwaterowanie, transport na miejscu, wyżywienie itp. pokrywa program Erasmus+.

  • Erasmus+