• komunikat

W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Właściciel lub zarządca jest obowiązany do kontroli obiektu i w razie potrzeby bezpiecznego usunięcia nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej znajdującej się na zarządzanych przez niego obiektach budowlanych. Obowiązek ten dotyczy także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak przekrycia namiotowe. Zalegający w nadmiernej ilości śnieg może spowodować uszkodzenie obiektu lub zagrożenie takim uszkodzeniem.

W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak intensywne opady atmosferyczne np. nadmierne opady śniegu, do obowiązków właściciela lub zarządcy należy podjęcie wszelkich koniecznych czynności przywracających bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Poza koniecznością usunięcia nadmiernej pokrywy śnieżnej z dachów, są to usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych, a także przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, który uległ uszkodzeniu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych oraz osobom postronnym, usuwanie zagrożeń, które mogą pojawić się w okresie zimowym, powinno nastąpić niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

Sylwia Foksińska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu