XXXIV sesja Rady Powiatu

XXXIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 28 stycznia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 5 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Uchwałami m.in. uchwalono budżet na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2040. Ponadto przyjęto do realizacji Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2021-2030, a także sprawozdania z pracy Komendy Powiatowej Policji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2020.

Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

  • zdjęcie nr 1
  • zdjęcie nr 2
  • zdjęcie nr 3
  • zdjęcie nr 4
  • zdjęcie nr 5
  • zdjęcie nr 6
  • zdjęcie nr 7