Wsparcie dla dzieci i młodzieży z problemami: bezpłatnie i bez skierowania

Już od 16 stycznia 2021 roku rozpoczyna swoją działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Szpital Tucholski. Znajduje się on w przebudowanym przez Powiat Tucholski Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, przy ul. Kościuszki 16 (obiekt byłego Domu Dziecka).

Celem ośrodka jest udzielanie bezpłatnej pomocy dzieciom i młodzieży z problemami i ich rodzicom. Do ośrodka może zgłosić się każdy, kto zauważa u swojego dziecka niepokojące sygnały w zachowaniu. Wsparcie otrzymają także dzieci i młodzież ze zdiagnozowanymi zaburzeniami lub  chorobami psychicznymi, takimi jak: schizofrenia, depresja, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne. Z profesjonalnej pomocy ośrodka można skorzystać bez skierowania, bezpłatnie i  szybko.

Zatrudniona w ośrodku kadra posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz dzieci z autyzmem, hiperkinetycznym zaburzeniem zachowania (ADHD), fobiami (w tym fobią szkolną), anoreksją (oraz innymi zaburzeniami odżywiania),  zaburzeniami nastroju i emocjonalnymi. Ośrodek będzie prowadził psychoterapię i socjoterapię indywidualną i grupową, treningi umiejętności społecznych i terapię rodzinną. Szczególny nacisk położony zostanie na pracę z rodziną, specjaliści będą też współpracować ze szkołami i innymi instytucjami. Kompleksowe wsparcie przez doświadczoną i znającą lokalne środowisko kadrę pomoże młodym pacjentom przezwyciężyć trudności i pozwoli im prawidłowo funkcjonować w środowisku rodzinnym i szkolnym. 

Celem i misją działającego w Powiatowym Centrum Wsparcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej jest kompleksowa pomoc wszystkim ( mogą korzystać dzieci i młodzież zarówno z powiatu tucholskiego jak i z innych powiatów  z terenu Polski), którzy przeżywają trudności w wychowaniu lub dostrzegają niepokojące objawy w zachowaniu dziecka - od początku jego rozwoju do końca procesu edukacji (nawet do 20 roku życia). Zapraszamy na ul. Kościuszki 16 w Tucholi (obiekt byłego Domu Dziecka).

Rejestracja pod numerem telefonu: 52 33 60 560 oraz 52 33 60 563