Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2021 r. wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tj.:

-zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (oraz ich napraw),

-zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

-uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

będą przyjmowane od dnia 1 marca 2021 r.