Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2021 r. wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tj.: 

  • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (oraz ich napraw),
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

będą przyjmowane od dnia 1 marca 2021 r.