XXXIII sesja Rady Powiatu

XXXIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 30 grudnia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 6 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Uchwałami m.in. wprowadzono bieżące zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, a także przyjęto dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dwa programy do wieloletniej realizacji i wyrażono zgodę na udział ww. placówki w trzeciej edycji programu „Rodzina w Centrum”, oraz wyrażono zgodę na wyznaczenie linii komunikacyjnych publicznego transportu.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski w imieniu swoim, Pana Starosty Franciszka Gutowskiego oraz radnych złożył życzenia noworoczne.

Transmisja z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

 

(KK)

  • zdjęcie nr 1
  • zdjęcie nr 2
  • zdjęcie nr 3
  • zdjęcie nr 4
  • zdjęcie nr 5
  • zdjęcie nr 6
  • zdjęcie nr 7