XXXII sesja Rady Powiatu
 
Kolejna, XXXII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 18 grudnia br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu.
 
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 5 uchwał, na mocy których m.in. dokonali zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok oraz zmian we wcześniej podjętej uchwale wyrażającej zgodę na nabycie nieruchomości pod potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Ponadto przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej i pozostałych 5-ciu stałych Komisji Rady oraz plan pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ustalając tematykę i daty sesji na rok 2021.
 
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski w imieniu swoim, Pana Starosty oraz radnych złożył życzenia świąteczno-noworoczne.
 
Transmisja z obrad sesji dostępna jest tutaj:
Podjęte na XXXII sesji uchwały dostępne są pod adresem: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
(KK)
  • 32 sesja - zdjęcie nr 1
  • 32 sesja - zdjęcie nr 2
  • 32 sesja - zdjęcie nr 3
  • 32 sesja - zdjęcie nr 4
  • 32 sesja - zdjęcie nr 5
  • 32 sesja - zdjęcie nr 6
  • 32 sesja - zdjęcie nr 7
  • 32 sesja - zdjęcie nr 8