W dniu 8 grudnia 2020 r. podpisana została umowa w zakresie przekazania dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Na ten cel powiat otrzymał środki w wysokości 250.000,00 zł, co umożliwi pokrycie całości kosztów realizacji tego zadania.

  • Rozbudowa instalacji tlenowej