Laparoskop z przystawką artroskopową oraz histeroresektoskop dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
 
W dniu 11 grudnia podpisane zostały umowy na „Zakup laparoskopu z przystawką artroskopową do mało inwazyjnych zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”.
 
Zamówienie podzielono na dwie części - część I dotyczyła dostawy laparoskopu z przystawką artroskopową, natomiast część II dotyczyła dostawy zestawu do histeroresekcji biopolarnej. Łączna kwota zawartych umów to 378.907,89 zł. Środki na zakup laparoskopu w wysokości 79% zadania pozyskano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostałą część tj. 21% stanowią środki własne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
 
W dniu 16 grudnia 2020 r. dostarczono histeroresektoskop, który będzie służył do mało inwazyjnych zabiegów ginekologicznych, natomiast w dniu 22 grudnia dostarczony zostanie laparoskop z przystawką artroskopową do wykonywania endoskopowych zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych.
  • zdjęcie z podpisania umowy
  • laparoskop zdjęcie poglądowe