Treść strony: Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

W dniu 10 grudnia br. odbył się odbiór zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w odbiorze drogi uczestniczył Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golubia-Dobrzynia Pan Marek Ryłowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Barbara Jarmuła, Pan Zbigniew Warnel, Kierownik Referatu Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Pani Wioletta Szymańska, Inspektor Nadzoru Pan Marcin Jabłoński oraz Przedstawiciel Wykonawcy Pan Piotr Kwiatkowski pełniący funkcję kierownika budowy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w imieniu uczestników uroczystości dokonał Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski.

Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 080 139,04 zł, z udzielonym 4-letnim okresem gwarancji. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 097 868,14 zł i obejmowała roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 579 491,83 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 472 057,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

Zgodnie z dokumentacją techniczną została wykonana nowa nawierzchnia na ponad 2,4 kilometrowym odcinku drogi wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe. Ponadto w ramach zadania został również wykonany remont poboczy i rowów przydrożnych. Na wyremontowanym odcinku wprowadzono nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. progi zwalniające, oświetlone przejścia dla pieszych oraz znaki ograniczające prędkość. Wykonawca zakończył realizację zadania zgodnie z umową do 30 listopada br.

  • droga powiatowa nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń - 1
  • droga powiatowa nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń - 2
  • droga powiatowa nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń - 3
  • droga powiatowa nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń - 4