Treść strony: Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

W dniu 10 grudnia br. odbył się odbiór zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w odbiorze drogi uczestniczył Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego Pan Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski, Radny Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Roman Ratyński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Pani Małgorzata Wegner, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Rafał Karaszewski, Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pani Martyna Malinowska oraz Przedstawiciel Wykonawcy Pan Piotr Kwiatkowski pełniący funkcję kierownika budowy.

Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 565 762,55 zł, z udzielonym 4-letnim okresem gwarancji. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 593 082,31 zł i obejmowała roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 738 253,15 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana również przez Gminę Kowalewo Pomorskie dotacją celową w wysokości 58 288,16 zł.

Prace na przedmiotowej drodze obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 4,2 km, wykonanie zjazdów na działki przyległe, remont poboczy i rowów przydrożnych oraz wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci progów zwalniających, znaków ograniczających prędkość oraz oświetlonych przejść dla pieszych. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową, która przewidywała zakończenie prac do dnia 30 listopada br.

  • droga powiatowa nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica - 1