ZAKUP MIKROBUSU W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

 W 2020 roku Powiat Golubsko-Dobrzyński przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu realizował projekt pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach ww. Programu przyznano  dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Beneficjentem projektu pn. „Likwidacja barier transportowych” była Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „POMAGAM”, która prowadzi na terenie powiatu Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Adaś”. Głównym celem realizacji projektu było umożliwienie transportu dzieciom z niepełnosprawnościami uczęszczającym do powyższej placówki, zarówno na zajęcia edukacyjno-opiekuńczo-wychowawcze czy specjalistyczne, jak również wyjazdy integracyjne i kulturalne.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 134 785,50 złotych, z czego ze środków PFRON zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 90 000,00 złotych.

  • Zakup mikrobusu
  • Zakup mikrobusu
  • Zakup mikrobusu