Treść strony: Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana!

Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana!

Powiat Golubsko-Dobrzyński zakończył realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniósł 499 811,77 zł brutto.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną droga powiatowa została przebudowana na odcinku o łącznej długości prawie 1 kilometra tj. od km 1+143 do km 2+140. Istniejąca jezdnia została znacznie poszerzona do szerokości 5,5 metra oraz zyskała nową nawierzchnie bitumiczną. W zakres prac wchodziło również wykonanie utwardzenia poboczy wraz z przebudową nawierzchni istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych na nieruchomości przyległe do pasa drogowego. W ramach przebudowy drogi zostały również wyremontowane istniejące rowy przydrożne oraz ustawione nowe bariery drogowe stalowe wraz z wymianą istniejącego oznakowanie pionowego.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania wyniosła 251 341,00 zł. Ponadto zadanie zostało również dofinansowane przez Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą w wysokości 24 847,08 zł.

  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 1
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 2
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 3
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 4
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 5
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 6
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 7
  • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana! - 8