XXXI sesja Rady Powiatu

XXXI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 25 listopada br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 7 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Uchwałami m.in. wprowadzono bieżące zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, a także przesunięto wszystkie niewykorzystane środki z PFRON-u na potrzeby osób niepełnosprawnych (zakup sprzętu rehabilitacyjnego). Ponadto ustalono na rok 2021 stawki za parkowanie porzuconych pojazdów i obiektów pływających, przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły, a także harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych  również na rok 2021.

Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Powiatu tutaj:  https://powiatgd.pl/31_sesja_6_kad_2020.mp4

(KK)

  • XXXI sesja - zdjęcie 1
  • XXXI sesja - zdjęcie 2
  • XXXI sesja - zdjęcie 3
  • XXXI sesja - zdjęcie 4
  • XXXI sesja - zdjęcie 5
  • XXXI sesja - zdjęcie 6