Treść strony: Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kolejne inwestycji drogowej związanej z remontem drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku ponad 2,4 km tj. od km 7+750 do km 10+174. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Handlowo-Budowlanym „AGA” Mariusz Wilczyński została podpisana pod koniec lipca br. Koszt wykonania robót drogowych wyniesie 926 385,08 zł brutto, z udzielonym terminem gwarancji na okres 4 lat. Całkowita wartość projektu to 944 114,18 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 472 057,09 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

Sporządzona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na ponad 2,4 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe. Ponadto w ramach zadania zostanie również wykonany remont poboczy i rowów przydrożnych. Na wyremontowanym odcinku zostaną wprowadzone nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. progi zwalniające, oświetlone przejścia dla pieszych oraz znaki ograniczające prędkość.

Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na koniec listopada br.

 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 1
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 2
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 3
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 4
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 5
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 6
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 7
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 8
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 9
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 10
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 11
 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń! - 12