Cztery samorządy: województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, miasto Golub-Dobrzyń i gmina Golub-Dobrzyń przystąpiły do współpracy w zakresie realizacji dwóch ważnych dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia inwestycji polegających na budowie obwodnicy i budowie ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej. 

Podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli samorządów odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowali starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski oraz wicestarosta Danuta Malecka. W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Zawarte porozumienia pozwolą na rozpoczęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania  dokumentacji projektowej, stosownych zezwoleń  oraz  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

  • Podpisanie listu intencyjnego
  • Podpisanie listu intencyjnego
  • Podpisanie listu intencyjnego