Treść strony: ZAŁATWIANE SPRAW Z ZAKRESU POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania załatwiane będą wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną – nr tel 56 68353 80, 81 wew. 47lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl .