Program „Wspieraj Seniora” ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ma na celu zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

- Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej lub wyprowadzić psa na spacer?

Dołącz do akcji #WspierajSeniora

- Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię 22 505 11 11.

 

  • Wspieraj seniora - druk dla seniora
  • Wspieraj seniora - druk dla wolontariuszy