Treść strony: Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

W dniu 22 października br. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Ciechocin oraz zaproszeni Goście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej dokonał Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Działyniu  ks. kan. mgr Tomasz Muraszewski.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau,
 2. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 3. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 4. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wiesław Młodziankiewicz,
 5. Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Działyniu ks. kan. mgr Tomasz Muraszewski,
 6. Wójt Gminy Ciechocin Pan Andrzej Okruciński,
 7. Sołtys sołectwa Rembiocha Pan Paweł Trokowski,
 8. Przedstawiciel Wykonawcy - Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Pan Stanisław Detmer,
 9. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski,
 10. Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Rafał Karaszewski,
 11. Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pani Martyna Malinowska.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, droga powiatowa została zmodernizowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ponad 5,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontu poboczy. W ramach inwestycji przeprowadzono również remont odcinków skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonano zjazdy indywidualne oraz rowy przydrożne wraz z umocnieniem skarp. Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymienione zostało oznakowanie pionowe.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 327 971,10 zł (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 692 430,00 zł dofinansowania, co stanowi 50% kosztów ogólnych zadania. Wkład własny Powiatu wyniósł 1 635 541,10 zł. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł.

Materiał wideo dotyczący tej inwestycji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/watch/?v=268298374526022

 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 1
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 2
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 3
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 4
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 5
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 6
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 7
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 8
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 9
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 10
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 11
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 12
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 13
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 14
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 15
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 16
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 17
 • droga powiatowa nr 2126C relacji Świętosław-Działyń - 18