Treść strony: Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Handlowo-Budowlanym „AGA” Mariusz Wilczyński została podpisana pod koniec lipca br. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 1 565 762,55 zł brutto, z udzielonym terminem gwarancji na okres 4 lat.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 796 541,16 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja prawdopodobnie zostanie dofinansowana przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wysokości około 10% wkładu własnego Powiatu.

W chwili obecnej Wykonawca rozpoczął prace związane z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni drogi wraz z odkryciem jej krawędzi oraz usunięciem zalegającego humusu. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z układaniem masy bitumicznej.

Sporządzona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na 4,2 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe. Ponadto w ramach zadania zostanie również wykonany remont poboczy i rowów przydrożnych. Na wyremontowanym odcinku zostaną wprowadzone nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. progi zwalniające, oświetlone przejścia dla pieszych oraz znaki ograniczające prędkość.

Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na koniec listopada br.

  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 1
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 2
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 3
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 4
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 5
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 6
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 7
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 8
  • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 9