Treść strony: Fundusz Dróg Samorządowych

Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Handlowo-Budowlanym „AGA” Mariusz Wilczyński została podpisana pod koniec lipca br. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 1 565 762,55 zł brutto, z udzielonym terminem gwarancji na okres 4 lat.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 796 541,16 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja prawdopodobnie zostanie dofinansowana przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wysokości około 10% wkładu własnego Powiatu.

W chwili obecnej Wykonawca rozpoczął prace związane z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni drogi wraz z odkryciem jej krawędzi oraz usunięciem zalegającego humusu. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z układaniem masy bitumicznej.

Sporządzona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na 4,2 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe. Ponadto w ramach zadania zostanie również wykonany remont poboczy i rowów przydrożnych. Na wyremontowanym odcinku zostaną wprowadzone nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. progi zwalniające, oświetlone przejścia dla pieszych oraz znaki ograniczające prędkość.

Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na koniec listopada br.

 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 1
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 2
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 3
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 4
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 5
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 6
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 7
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 8
 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica - 9

***

W dniu 8 lipca odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Radomin oraz zaproszeni Goście.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau,
 2. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 3. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 4. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski,
 5. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Jacek Foksiński,
 6. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wiesław Młodziankiewicz,
 7. Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski,
 8. Radny Rady Gminy Radomin Pan Jan Pilarski.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową droga powiatowa została przebudowana na prawie 1,8 kilometrowym odcinku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej drogi został wykonany ponad 1,6 kilometrowy odcinek chodnika zlokalizowany po stronie północnej jezdni. W ramach inwestycji przebudowano również skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz wykonano nowe perony autobusowe. Mieszkańcy będą mogli korzystać również z nowo utworzonego przejścia dla pieszych zabezpieczonego progami zwalniającymi, które zostało oświetlone dwustronnie lampami hybrydowymi z zasilaniem z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Wykonawca na przedmiotowym odcinku drogi wymienił również oznakowanie pionowe.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 105 743,69 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 157 700,00 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, przebudowa drogi została dofinansowana w ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Radomin kwotą w wysokości 93 650,55 zł brutto.

 • Szafarnia - Płonne - nr 1
 • Szafarnia - Płonne - nr 2
 • Szafarnia - Płonne - nr 3
 • Szafarnia - Płonne - nr 4
 • Szafarnia - Płonne - nr 5
 • Szafarnia - Płonne - nr 6
 • Szafarnia - Płonne - nr 7
 • Szafarnia - Płonne - nr 8
 • Szafarnia - Płonne - nr 9
 • Szafarnia - Płonne - nr 10
 • Szafarnia - Płonne - nr 11
 • Szafarnia - Płonne - nr 12

***

W dniu 16 czerwca miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przeprowadzenie remontu tej drogi było jednym z priorytetowych zadań w obecnej kadencji, które z powodzeniem udało się zrealizować. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie, Wykonawca robót oraz zaproszeni goście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej dokonał proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 2. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 3. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski,
 4. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Tomasz Zwoliński,
 5. Proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer,
 6. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski,
 7. Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Marcin Dunajski.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski oraz Gminy Kowalewo Pomorskie – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Małgorzata Wegner.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, droga powiatowa została zmodernizowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontu poboczy. W ramach inwestycji wykonano również remont odcinków skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymienione zostało oznakowanie pionowe.

Generalnym Wykonawcą zadania była firma Kancelaria Adwokacka Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 443 756,13 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 344 065,87 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 1
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 2
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 3
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 4
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 5
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 6
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 7
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 8
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 9
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 10
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 11
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 12

***

Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Umowa z Wykonawcą Kancelarią Adwokacką Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 415 814,80 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lata. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi zostanie dofinansowany w ramach dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie, kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

W chwili obecnej prace prowadzone przez Wykonawcę są już na bardzo zawansowanym poziomie. Po wykonaniu poszerzeń drogi, na istniejącą nawierzchnie została wylana warstwa wyrównawcza/profilowa, a następnie Wykonawca przystąpił do wykonania ostatniej warstwy konstrukcyjnej drogi - warstwy ścieralnej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontów poboczy drogi. Ponadto, w ramach zadania wyremontowane zostaną odcinki skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową Wykonawca wymieni również oznakowanie pionowe znajdujące się na tej drodze.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie było jednym z priorytetowych zadań do wykonania przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, o które zabiegał również Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Michał Klafczyński. Mamy nadzieję, że Mieszkańcy czują się usatysfakcjonowani faktem, że już niedługo będą mogli korzystać z nowo wyremontowanej drogi zapewniającej bezpieczne poruszanie się uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zakończy prace drogowe do końca czerwca bieżącego roku.

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 1
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 2
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 3
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 4
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 5
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 6

***

Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Droga ta jest jedną z nielicznych dróg w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim będącą w części drogą o nawierzchni gruntowej. Z tego powodu na tejże drodze szczególne w okresie jesienno-zimowym powstawały dziury, błoto i koleiny, co znacznie utrudniało przejazd mieszkańców powiatu. Dzięki przeprowadzeniu remontu poprawi się jakości życia Mieszkańców, a przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników korzystających z tego odcinka drogi.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, która udzieliła 4-letniego okresu gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 3 043 765,75 zł brutto.

W chwili obecnej Wykonawca przeprowadził prace polegające na wyprofilowaniu i umocnieniu istniejących skarp co jest niezbędne do uzyskania projektowanych szerokości drogi powiatowej. Ponadto zostały również przeprowadzone prace związane z oczyszczeniem poboczy drogi z dziko rosnących zakrzewień i zadrzewień.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości ponad 5 kilometrów. Wykonany zostanie również remont istniejących chodników o powierzchni 140 m2 oraz konserwacja i odtworzenie na całej długości drogi rowów i ścieków przydrożnych. Sporządzona dokumentacja przewiduje wykonanie utwardzenia poboczy wraz z zabezpieczeniem skarp nasypów. Ponadto na remontowanym odcinku zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przy uzyskanym przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dofinansowaniu wynoszącym 1 760 553,00 zł, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto inwestycja zostanie dofinansowana w ramach dotacji celowej udzielonej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa bieżącego roku.

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 1
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 2
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 3
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 4
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 5
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 6
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 7
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 8
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 9

Stan wykonanych robót na dzień 28.04.2020 r.

 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń

***

Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Szafarnia – Płonne!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 081 123,37 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lat. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 439 285,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto przebudowa drogi zostanie dofinansowana w ramach dotacji celowej przez Gminę Radomin, kwotą wynoszącą 93 650,55 zł brutto.

W chwili obecnej Wykonawca położył warstwę wyrównawczą/profilową na istniejącą nawierzchnie drogi oraz przygotował teren pod budowę chodnika. Zgodnie z opracowaną dokumentacją droga powiatowa zostanie przebudowa poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 1,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem chodnika po stronie północnej jezdni oraz zjazdami na działki przyległe do drogi. Ponadto zostanie również wykonane nowe przejście dla pieszych na wysokości istniejącej wiaty przystankowej. Przejścia dla pieszych na przebudowanym odcinku drogi zostaną oświetlone dwustronnie lampami hybrydowymi z zasilaniem z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robot drogowych został ustalony na koniec czerwca br.

 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 1
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 2
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 3
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 4
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 5
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 6
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 7
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 8
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 9

Stan wykonanych robót na dzień 28.04.2020 r.

 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne

***

Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem

3 października br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz  Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr III - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449” z Panem Rafałem Kalinowskim Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ,,DROBUD” Sp. z o.o. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.081.123,37 złotych brutto.

 • Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem
 • Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem
 • Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem
 • Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem

Stan przed rozpoczęciem pracy, plac budowy został przekazany Wykonawcy.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne

***

Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

30 września br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr II – Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z Panem Andrzejem Kurdą-Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 3.043.765,75 zł brutto.

Stan przed rozpoczęciem pracy, plac budowy został przekazany Wykonawcy.

 • Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń
 • Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń
 • Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń

***

Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

11 października br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, w obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Mariusza Trojanowskiego, podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr I – Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.415.814,80 zł brutto.

 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - zdjęcie 1
 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - zdjęcie 2
 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - zdjęcie 3

Stan przed rozpoczęciem pracy, plac budowy został przekazany Wykonawcy.

 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie
  Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie
 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie
  Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie
 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie
  Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie