Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej

Dnia 14 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Główna Księgowa Wioletta Tucholska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej nr 2110C relacji Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2+140. W drodze przetargu wykonawcą robót została wybrana Firma STRABAG Sp. z o.o. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 499 811,77 złotych brutto. Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana do 30.10.2020 roku.

 

(AP)

  • autor: Arleta Pawłowska
  • 119474312_324749111951071_1471213907222851541_n
  • 119632779_375297216802276_8890538039295333506_n