Treść strony: Spotkanie w temacie organizacji roku szkolnego w jednostkach oświatowych Powiatu Golubsko

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyła się coroczna narada dyrektorów szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z udziałem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w spotkaniu uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oraz wizytator z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące funkcjonowania szkół w warunkach epidemii.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu Pani Iwona Malinowska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej zestaw zagadnień odpowiadających na szereg pytań nurtujących dyrektorów szkół, nauczycieli, a także rodziców. Inspektor Sanitarna omówiła również sytuację epidemiczną na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz założenia współpracy szkół z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Kwestię organizacji nowego roku szkolnego w jednostkach oświatowych poruszyła także wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu Pani Dorota Rama, odpowiadając jednocześnie na zgłaszane przez dyrektorów pytania w zakresie nadzoru pedagogicznego. 

Dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych omówili wdrożone w szkołach procedury, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnieniu możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły.

Podsumowując spotkanie należy ocenić, iż powiatowe szkoły są dobrze przygotowane na realizację nauki w nowym roku szkolnym. I tu należy oddać szacunek i uznanie Dyrektorom szkół, którzy na bieżąco analizują zarówno sytuację epidemiczną w powiecie, jak i wytyczne, dotyczące organizacji nauczania. Z pewnością nie brakuje obaw i niepokoju, co do powrotu uczniów do szkół. Mamy jednakże nadzieję, że dobrze opracowane procedury oraz świadomość uczniów, rodziców oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa, pozwolą zdać egzamin w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

  • 118680081_338657980849191_9187784767447957452_o
  • 118703117_338657907515865_7521211711516930809_o