Starosta Golubsko-Dobrzyński z wotum zaufania i absolutorium

Na XXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu, która miała miejsce 19 sierpnia br., zapadło kilka istotnych decyzji. Starosta Franciszek Gutowski i Zarząd Powiatu mogą być szczególnie zadowoleni z otrzymanego jednogłośnie wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Wotum zaufania to nowość. Ten sposób oceny działań władz powiatu zrealizowano dopiero po raz drugi. Podstawą do jego udzielenia jest „Raport o stanie powiatu w 2019 roku”. 110-stronicowy dokument zawiera kompleksowe podsumowanie zeszłorocznych działań w takich obszarach jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, infrastruktura i opieka zdrowotna. Radni i mieszkańcy powiatu mieli 3 miesiące na szczegółowe zapoznanie się z Raportem. Zapisy w nim zawarte były na tyle satysfakcjonujące, że nie było chętnych do udziału w debacie nad tym dokumentem.
W swoim wystąpieniu Starosta Franciszek Gutowski podziękował radnym, pracownikom starostwa i jednostek podległych za współpracę. Natomiast w imieniu nieobecnego Skarbnika Powiatu Pani Wioletta Tucholska (Główna Księgowa) złożyła sprawozdanie finansowe Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
W podziękowaniu Pan Starosta jak i Pani Księgowa odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego i Wiceprzewodniczących: Stefana Borkowicza i Mariana Wrzesińskiego gratulacje i kwiaty. Do życzeń przyłączyli się pracownicy Starostwa Powiatowego.
W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 8 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu dostępna jest tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/

(KK)

  • Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6
  • Zdjęcie nr 7
  • Zdjęcie nr 8
  • Zdjęcie nr 9