Powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Tradycyjnie przed rozpoczęciem roku szkolnego organy prowadzące szkoły i placówki powierzają stanowiska nowo wybranym dyrektorom jednostek oświatowych. W roku bieżącym z rąk Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego akt powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu odebrał Pan Rafał Gumiela.

Uroczyste powierzenie stanowiska miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 18 sierpnia br. Starosta Golubsko-Dobrzyński wręczając akt powierzenia stanowiska dyrektora, złożył Panu Rafałowi Gumieli życzenia samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z nauczycielami szkoły, uczniami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

Wyłoniony w drodze konkursu dyrektor szkoły muzycznej stanowisko obejmować będzie przez okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Panu Dyrektorowi składamy jeszcze raz gratulacje i życzymy  sukcesów,  a także wielu momentów  satysfakcji w jakże niełatwej pracy pedagogicznej.

 

(AM)

  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 3